Ik zal handhaven

Beatrix, koningin in een veranderend land

Koningin Beatrix was 33 jaar ‘het hart van de natie’. In Ik zal handhaven vertellen mensen die in haar nabije omgeving verkeerden openhartig over hun ervaringen met de koningin en over haar samenbindende rol in een snel veranderend Nederland.

Lars Andersson, Lukas Burgering en Heidi Wulfsen spraken met de oud-premiers met wie de vorstin nauw samenwerkte: Ruud Lubbers, Wim Kok, Jan Peter Balkenende en Dries van Agt. Aan het woord komen ook socioloog Paul Schnabel, staatsrechtsgeleerde Joop van den Berg, historicus Henk te Velde en vele andere politici, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bekenden van de koningin, onder wie Miente Boellaard en Dorien Pessers.

Zij geven antwoord op vragen als: hoe functioneerde de monarchie onder Beatrix? Had ze invloed? Wat betekende zij voor het land? Hoe was de verstandhouding met de politiek en die met de media? Ook gaan politici in op haar rol bij kabinetsformaties. Daarnaast vertellen mensen over een bijzondere ontmoeting die zij met de koningin hebben gehad.

Ik zal handhaven is het eerste journalistieke, beschouwende boek over het koningschap van Beatrix sinds de aankondiging van de troonswisseling.

ISBN: 9789461056597 www.uitgeverijboom.nl